Идэвхитэй санал асуулга
2021-11-24 15:59
Таны бодлоор Улаанбаатар хотын агаар хэр их бохирдсон бэ?
 • Маш их бохирдолтой  (0)
 • Бохирдолтой  (0)
 • Бага зэргийн бохирдолтой  (0)
 • Бохирдолгүй  (0)
 • Мэдэхгүй  (0)
 • Санал асуулгын үр дүн 2021-11-24 15:59
  • Маш их бохирдолтой  NaN%   (0)
  • Бохирдолтой  NaN%   (0)
  • Бага зэргийн бохирдолтой  NaN%   (0)
  • Бохирдолгүй  NaN%   (0)
  • Мэдэхгүй  NaN%   (0)
  Санал асуулгын үр дүн 2020-03-18 17:39
  • 0-19%  13%   (35)
  • 20-39%  30%   (82)
  • 40-59%  32%   (87)
  • 60-79%  17%   (47)
  • 80-100%  8%   (23)
  Санал асуулгын үр дүн 2018-04-03 16:34
  • Маш их бохирдолтой  71%   (172)
  • Бохирдолтой  25%   (61)
  • Бага зэргийн бохирдолтой  2%   (5)
  • Бохирдолгүй  0%   (0)
  • Мэдэхгүй  2%   (5)
  Санал асуулгын үр дүн 2018-03-06 13:43
  • Тийм  70%   (21)
  • Үгүй  30%   (9)