Таны бодлоор Улаанбаатар хотын хөрс хэр их бохирдсон бэ?
  • Маш их бохирдолтой
  • Бохирдолтой
  • Бага зэргийн бохирдолтой
  • Бохирдолгүй
  • Мэдэхгүй