Идэвхитэй санал асуулга
2018-04-03 16:34
Таны бодлоор Улаанбаатар хотын хөрс хэр их бохирдсон бэ?
 • Маш их бохирдолтой  (157)
 • Бохирдолтой  (57)
 • Бага зэргийн бохирдолтой  (5)
 • Бохирдолгүй  (0)
 • Мэдэхгүй  (5)
 • Дууссан санал асуулга 2018-04-03 16:34
  • Маш их бохирдолтой  70%   (157)
  • Бохирдолтой  25%   (57)
  • Бага зэргийн бохирдолтой  2%   (5)
  • Бохирдолгүй  0%   (0)
  • Мэдэхгүй  2%   (5)
  Дууссан санал асуулга 2018-03-06 13:43
  • Тийм  70%   (21)
  • Үгүй  30%   (9)