Идэвхитэй санал асуулга
2021-11-24
Таны бодлоор Улаанбаатар хотын агаар хэр их бохирдсон бэ?
 • Маш их бохирдолтой  (14)
 • Бохирдолтой  (6)
 • Бага зэргийн бохирдолтой  (1)
 • Бохирдолгүй  (1)
 • Мэдэхгүй  (0)
 • Санал асуулгын үр дүн 2021-11-24
  • Маш их бохирдолтой  64%   (14)
  • Бохирдолтой  27%   (6)
  • Бага зэргийн бохирдолтой  5%   (1)
  • Бохирдолгүй  5%   (1)
  • Мэдэхгүй  0%   (0)
  Санал асуулгын үр дүн 2020-03-18
  • 0-19%  13%   (35)
  • 20-39%  30%   (82)
  • 40-59%  32%   (87)
  • 60-79%  17%   (47)
  • 80-100%  8%   (23)
  Санал асуулгын үр дүн 2018-04-03
  • Маш их бохирдолтой  71%   (172)
  • Бохирдолтой  25%   (61)
  • Бага зэргийн бохирдолтой  2%   (5)
  • Бохирдолгүй  0%   (0)
  • Мэдэхгүй  2%   (5)
  Санал асуулгын үр дүн 2018-03-06
  • Тийм  70%   (21)
  • Үгүй  30%   (9)