Идэвхитэй санал асуулга
2018-04-03 16:34
Таны бодлоор Улаанбаатар хотын хөрс хэр их бохирдсон бэ?
 • Маш их бохирдолтой  (68)
 • Бохирдолтой  (19)
 • Бага зэргийн бохирдолтой  (1)
 • Бохирдолгүй  (0)
 • Мэдэхгүй  (2)
 • Дууссан санал асуулга 2018-04-03 16:34
  • Маш их бохирдолтой  76%   (68)
  • Бохирдолтой  21%   (19)
  • Бага зэргийн бохирдолтой  1%   (1)
  • Бохирдолгүй  0%   (0)
  • Мэдэхгүй  2%   (2)
  Дууссан санал асуулга 2018-03-06 13:43
  • Тийм  70%   (21)
  • Үгүй  30%   (9)