Идэвхитэй санал асуулга
2018-04-03 16:34
Таны бодлоор Улаанбаатар хотын хөрс хэр их бохирдсон бэ?
 • Маш их бохирдолтой  (92)
 • Бохирдолтой  (31)
 • Бага зэргийн бохирдолтой  (2)
 • Бохирдолгүй  (0)
 • Мэдэхгүй  (4)
 • Дууссан санал асуулга 2018-04-03 16:34
  • Маш их бохирдолтой  71%   (92)
  • Бохирдолтой  24%   (31)
  • Бага зэргийн бохирдолтой  2%   (2)
  • Бохирдолгүй  0%   (0)
  • Мэдэхгүй  3%   (4)
  Дууссан санал асуулга 2018-03-06 13:43
  • Тийм  70%   (21)
  • Үгүй  30%   (9)