Идэвхитэй санал асуулга
2018-04-03 16:34
Таны бодлоор Улаанбаатар хотын хөрс хэр их бохирдсон бэ?
  • Маш их бохирдолтой  (81)
  • Бохирдолтой  (27)
  • Бага зэргийн бохирдолтой  (1)
  • Бохирдолгүй  (0)
  • Мэдэхгүй  (4)