Идэвхитэй санал асуулга
2020-03-18 17:39
Таны бодлоор Монгол Улсын хүн амын хэдэн хувь нь баталгаат ундны усаар хангагдсан бэ?
  • 0-19%  (6)
  • 20-39%  (22)
  • 40-59%  (26)
  • 60-79%  (15)
  • 80-100%  (9)