Идэвхитэй санал асуулга
2018-04-03 16:34
Таны бодлоор Улаанбаатар хотын хөрс хэр их бохирдсон бэ?
  • Маш их бохирдолтой  (123)
  • Бохирдолтой  (40)
  • Бага зэргийн бохирдолтой  (4)
  • Бохирдолгүй  (0)
  • Мэдэхгүй  (4)