Идэвхитэй санал асуулга
2022-02-21
Агаарын бохирдлын хэмжээг бууруулахад төрөөс авч буй арга хэмжээ хэр оновчтой байна вэ?
  • Хангалттай сайн  (7)
  • Хангалттай биш ч бууруулж байгаа  (37)
  • Хангалтгүй, арга хэмжээ авч чадахгүй байгаа  (96)